KAJ POČNEMO

REŠILEC, razpolaga s floto specialnih nenujnih reševalnih vozil s katerimi prevaža nepokretne in paciente kateri potrebujejo spremstvo. Celotna flota reševalnih vozil je opremljena po standardu o opremljenosti nenujnih reševalnih vozil.

KONTAKTIRAJTE NAS

PRAVICA DO PREVOZA

Nenujni reševalni prevozi.

Osebe, zavarovane v okviru obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju: zavarovanci), imajo pravico do prevoza z nenujnim reševalnim vozilom pod pogojem, da so nepokretne ali v takšnem zdravstvenem stanju, zaradi katerega je potrebno spremstvo ali zdravstvena oskrba zdravstvenega delavca.

Utemeljenost in potrebnost nenujnega reševalnega prevoza ugotavlja osebni, nadomestni ali napotni zdravnik. ZZZS v skladu z 264. členom Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju: Pravila) zavarovanim osebam nudi strokovno in pravno pomoč v primerih, ko menijo, da jim izvajalci neupravičeno onemogočajo uresničevanje pravic do zdravstvenih storitev.

VARNOST IN UDOBJE

Sanitetni prevozi.

Sanitetni prevozi so alternativa prevozom z nenujnim reševalnim vozilom, kadar to dopušča zdravstveno stanje pacienta (lahko sam hodi/sedi itd.). Vozila, s katerimi družba REŠILEC, d.o.o., izvaja sanitetne prevoze, so nova in moderna ter višjega srednjega razreda, kar pomembno prispeva k udobju in varnosti pacienta med prevozom.

S sanitetnim vozilom se izvajajo:
PREVOZI
na in iz dialize,
PREVOZI
ko ni potrebno spremstvo zdravstvenega delavca, prevoz z javnim prevoznim sredstvom ali osebnim vozilom pa bi lahko bil za zdravje zavarovane osebe škodljiv, npr. prevoz na/iz OI.

SKRBNA ALTERNATIVA

Ostale storitve in prevozi.

V primeru predhodnega dogovora z naročnikom smo sposobni zagotoviti tudi druge oblike/relacije prevozov pacienta, kot jih krije obvezno zdravstveno zavarovanje. Izkušnje našega kadra nam omogočajo, da svojim naročnikom ponudimo celovito storitev zdravstvene oskrbe pacienta pri transportu ne glede na destinacijo (ZDA, Evropa).