Nega na vašem DOMU.
Za vas.

Nega sodi med najstarejše dejavnosti, ki so vplivale na zdrav razvoj človeštva.

Staranje prebivalstva je pojav s katerimi se srečujejo številne države razvitega sveta, med njimi je tudi Slovenija. Čeprav vemo, da je tudi starost lahko lepa in ustvarjalna, se ljudje vedno bolj bojimo obdobja, ko zase ne bomo mogli več samostojno skrbeti. Pomoč staršem in starejšim družinskim članom, ki je bila včasih del družinskega vsakdana, postaja danes, zaradi novodobnega tempa življenja, redkost in privilegij. Ko pride čas, ko človek ne zmore več samostojno skrbeti zase, je ena izmed rešitev gotovo domska oskrba.

V domu za ostarele je za varovance praviloma dobro poskrbljeno, kar pa ni zagotovilo za njihovo srečo in zadovoljstvo. Velika večina ljudi si želi starost preživeti v svojem domu. Ločitev od doma, od življenja, ki so ga do tedaj poznali, pomeni za marsikoga velik stres in bolečino. Kot socialno ozaveščeno podjetje, ki že 20 let uspešno opravlja reševalne prevoze, širimo našo dejavnost s ponudbo nege na domu. Nega sodi med najstarejše dejavnosti, ki so vplivale na zdrav razvoj človeštva. Temelji na znanju, izkušnjah, intuiciji. Človeka obravnava celostno. Nega na domu nudi pomoč pri tistih življenjskih aktivnostih, ki bi jih posameznik opravil sam, če bi imel za to voljo, moč in znanje.

Storitev socialnovarstvene pomoči na domu obsega štiri temeljne sklope opravil:

• Pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov,

• Gospodinjska pomoč: prinašanja enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora,

• Družabništvo: druženje in pogovor, skrb za kvalitetno preživljanje časa, prevoz in spremstvo pri nakupih, obisku zdravnika, pokopališča, prijateljev, spremstvo na sprehodih, dogodkih, prireditvah, ohranjanje socialnih stikov (z okoljem, s sorodstvom),

• Urejevanje zdravstvene dokumentacije in prevoz z reševalnim vozilom.

Dodatne informacije o storitvah najdete tudi tukaj.

Vse te storitve so na voljo od 6.00 do 21.00, vse dni v tednu, tudi med vikendi in prazniki. Po dogovoru, nudimo storitve tudi 24 ur na dan, vse dni v tednu.
DODATNE INFORMACIJE O NEGI NA DOMU

KAKO DO STORITVE?

  • Kontaktirate nas lahko:

  • Po telefonu 02/ 300 1001 (od 8.00 do 15.00)

  • Ali z osebnim obiskom na Radvanjski cesti 108, 2000 Maribor (med 9.00 in 14.00).

CENIK STORITEV NEGE NA DOMU

V dopoldanskem času
od 06.00 do 14.00 = 18–24 eur/h.

V popoldanskem času
od 14.00 do 21.00 = 28 eur/h.

V času vikendov in praznikov
od 06.00 do 21.00 = 28 eur/h.

Spremstvo osebe
28 eur/h. oz po dogovoru.

PROŠNJA ZA IZVAJANJE POMOČI NA DOMU (.pdf)